1. A szerződő felek és a szerződés és tárgya:

A Koala Autorent Kft (székhely: 3043, Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) a továbbiakban mint Sofőrszolgálat,  sofőrszolgálati tevékenységet nyújt Megrendelő részére díj ellenében, a soforom.hu honlapon feltűntetett mindenkori árak szerint. A szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban Utas) megrendelésével egyidőben elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el az Általános szerződési feltételek rendelkezéseit.

Sofőrszolgálat a szolgáltatást alkalmazottai, megbízottjai illetve alvállalkozói útján  (a továbbiakban Sofőr) gyakorolja. Megrendelő kijelenti, hogy az általa használt gépjármű megfelel a biztonságos üzemeltetés műszaki és törvényi követelményeinek egyaránt, és az évszaknak megfelelően fel van készítve. Megrendelőnek minősül az a személy, aki a gépjármű vezetését Sofőrnek átengedi. Ezzel kijelenti, hogy a gépjárműnek ő a tulajdonosa és üzemben tartója, illetve hogy ezek minden szükséges engedélyével rendelkezik a gépkocsi üzemeltetéséhez és a vezetés átengedéséhez.

Sofőr bármilyen okból illetve ok nélkül jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Sofőrszolgálat illetve Sofőr semmilyen módon nem kötelezhető a szolgáltatás megtagadásának indoklására. Sofőrszolgálat illetve Sofőr megtagadja minden jogszabályba ütköző, személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy ennek gyanúját felvető megrendelés teljesítését.

A sofőrszolgáltatás teljesítettnek minősül abban az esetben, ha Sofőr Megrendelő által  vezetésre átadott gépjárművét a diszpécsernek megadott címre a legrövidebb úton elvezeti illetve az Megrendelő érdekkörében felmerült bármilyen okból, ide értve a gépjármű műszaki állapotát és üzemanyagszintjét, meghiúsul. Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden, az időben legrövidebb útvonaltól való eltérés feláras, ezekre tehát akkor van lehetőség, ha ennek költségeit vállalja. Megrendelő felárat köteles továbbá fizetni, ha a gépjármű műszaki állapota vagy az évszak szerinti felkészítés hiányossága miatt Sofőr nem tudja a gépjárművet tartósan legalább a legnagyobb megengedett sebesség mínusz 10 km/h sebességgel vezetni. Amennyiben Megrendelő bármely ilyen körülményről tud, köteles ezt a telefonos megrendeléskor Sofőrszolgálattal előre közölni.

Megrendelő elfogadja, hogy Sofőrszolgálat minden fuvarról elektronikus készpénzfizetéses számlát állít ki, melyhez Megrendelő köteles rendelkezésre bocsátani egy valós, kizárólag számlázási célból felhasznált nevet, számlázási címet és e-mailcímet. Papíralapú számla kiállítására 2 banki munkanapon belül, 2000 Ft felár ellenében van lehetőség, az erre való igényt Megrendelő már a szolgáltatás megrendelésekor köteles közölni Sofőrszolgálattal.

 

2.Szerződés időtartama és megszűnése

Jelen szerződés ráutaló magatartással jön létre. Megrendelő köteles bárminemű igényt Sofőrszolgálattal Sofőr jelenlétében tudatni, és a fuvar lezárultával a viteldíjat egyéb megegyezés hiányában egyösszegben, készpénzben megfizetni. Sofőr a gépjárműből történő kiszállásával jelen szerződés maradékjogok nélkül megszűnik.

 

3. Felelősségvállalás

Sofőrszolgálat felelős a sofőrszolgálati tevékenység végzése közben a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be, ide nem értve annak szándékos magatartására visszavezethető károkat. Sofőrszolgálat káronként 20 millió, évi 80 millió Ft-ig terjedő felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. Ezen összeg feletti kár megtérítésére, illetve bármely, a sofőrszolgáltatás igénybe vételénél korábban megkötött biztosítás által fedezett összeg megfizetésére Sofőrszolgálat nem kötelezhető. Megrendelő és Sofőrszolgálat együttműködnek a biztosítótársasággal a kár mielőbbi rendezése érdekében. Amennyiben Sofőrszolgálat és Sofőr a kár okozását egyetemlegesen nem ismeri el, Megrendelő köteles rendőri intézkedést kérni.

Felek megegyeznek abban, hogy bármely károkozást a fuvar lezárulta előtt Megrendelő köteles Sofőrszolgálat diszpécserével közölni, még Sofőr jelenlétében. A sofőrszolgáltatás 2. pont szerinti lezárulta jogvesztő határidő, ezt követően Megrendelőnek nincs lehetősége semmilyen igény érvényesítésére.

Sofőrszolgálat nem vállal felelősséget a gépjárműben található tárgyakért illetve az autó műszaki, felkészítésbeli vagy jogi hiányosságaiból fakadó károkért, amennyiben ezekből fakadóan Sofőrszolgálatot vagy Sofőrt anyagi kár éri vagy bárki személyi sérülést szenved, Megrendelő tartozik felelősséggel.

 

4.  Vegyes és záró rendelkezések

Sofőrszolgálat a mindenkori Általános szerződési feltételeket honlapjának nyilvános felületén közzéteszi. Megrendelő a sofőrszolgáltatás megrendelésével az Általános szerződési feltételeket elfogadja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári törvénykönyve az irányadó. Felek az esetleges vitás eseteket igyekeznek békésen rendezni, ennek ellehetetlenülése esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Tarifák - Bevezető árak

Kerületen belül 5 555 Ft
Pestről Pestre 5 555 Ft
Budáról Budára 5 555 Ft
Pestről Budára, vagy Budáról Pestre 6 666 Ft
Vidék, 20 km-ig 7 777 Ft
km díj 20 km-en felül: 500 Ft / km  

 

 

Várakozás: 
Az első 5 perc ingyenes, utána 100 Ft/perc

Kitérők: 
Egy kitérő 500 Ft, ami maximum 5 percet vesz igénybe. egy maximum 10 perces kitérő 1000 Ft. Ha egy kitérő eléri a 15 percet, akkor az új fuvarnak minősül, melyből 500 Ft kedvezményt kapsz sofőrszolgálatunktól.

Biztosítás: 
10 millió Forintig biztosítva vagyunk, így ha valami gond adódna, biztosítónkra, a Generalira is számíthatsz!

Nappali rendelés:
Ha nappalra kérsz sofőrt, 1000 Ft nappali felárat számítunk fel.

Csúcsidő felár: 1 000 Ft
Csúcsidőnek minősül: minden nap 22:00 - 02:00

Akciók

Sofőröm előrendelési kedvezmény

Ha délután 2 és este 8 között, de legalább 2 órával az utazás előtt felhívod sofőrszolgálatunkat, és megadod 1 óra pontossággal, hogy mikor menjünk érted, és persze körülbelül hová, a viteldíjból 500 Ft kedvezményt kapsz. Ha nem egyedül iszol, szólj a barátaidnak is! A megadott idősávon kívül vagy 2 órán belülre érkező rendeléseknél ez a kedvezmény sajnos nem érvényes.

Ha egy estén belül legalább kétszer hívsz minket, a másodiktól minden fuvarra 500 Ft kedvezményt kapsz. Ha tehát az egyik buli már a végét járja, átviszünk a másikba.

 

Esküvőre mentek? Esküvőtök lesz?

Gondoljatok ránk is időben, ha az esküvőt regisztráljátok sofőrszolgálatunknál, 10 % kedvezményt adunk mindenkinek, aki abból a lagziból hívja sofőrszolgálatunkat. Fontos: ennek feltétele az esküvő legalább 2 munkanappal előre történő bejelentése, és az, hogy legalább 3 megrendelés érkezik Tőletek.

Esküvődet bejelentheted 14 és 20 óra között a 06202333233-as számon.

Bemutatkozás

Szórakozz gondtalanul, mi úgyis mindig hazaviszünk.
Utazni márpedig kell. Miért mennél taxival, ha a sofőrszolgálat olcsóbb és kényelmesebb? Szeptember 1-jétől Budapesten drasztikusan felment a taxi ára. A sofőrszolgálat Budapest számára addig szinte úri huncutságnak számított, de az élet sokat változott azóta. Mára a sofőrszolgálat a legolcsóbb módja az egyik legolcsóbb módja a közlekedésnek, ha otthonunktól távol, egy szórakozóhelyen, éteremben, kocsmában vagy házibuliban alkoholt fogyasztunk. A budapestiek mindig is szórakoztak, és szórakozni fognak. Persze lehetne ezt alkohol nélkül, de úgy azért mégis más. A Sofőröm Sofőrszolgálat Budapest számára elhozta a fesztelen szórakozás kényelmes és legális útját. Nem kell kilométerdíjakkal bajlódnod, vagy számolgatni, mikorra megy ki a szervezetedből az az egy piccoló sör (vagy kettö), hogy újra autóba lehessen ülni. Odafelé nem kell egy villamoson vagy buszon letapostatni a bulizós cipőt, az ember teljes pompájában jelenhet meg a házibuliban vagy a kocsmában, étteremben, ahol aznap este szórakozni fog. Nincs veszélyben a jogosítványod, ha a Sofőröm sofőrszolgálatot hívod. Önt és autóját biztonságosan hazavezetjük. Reggel éppen ott találod majd az autód, ahol szükséged lesz rá: ahol álomra hajtottad a fejed.

Képzett sofőrjeink mögött sokszázezer levezetett kilométernyi tapasztalat van, garantálván biztonságodat, és persze az autódét.

 

Nálunk bankkártyával is fizethetsz, és a kapott számlát költségként elszámolhatod.

A Sofőröm a Koala Tartósbérlet Kft új szolgáltatása.

Cégadatok:
Koala Tartósbérlet Kft
3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.
Magyarország
Adószám: 23694424-2-12

Google Plus fiókunk: http://plus.google.com/110570097647114926471/about

"Örömünkre szolgált, hogy a váratlan pillanatban megtudott pályázati sikerünket - annak ellenére, hogy a munkahelyünkre mindannyian autóval érkeztünk - azonnal, rendesen, magyarosan meg tudtuk ünnepelni! Köszi Sofőröm Sofőrszolgálat!"
"Meglepetésemre a világ végére is pontosan jöttek értem (előrendeléssel, Nagymaros mellé, ahol nincsenek utcanevek), igazán normális sofőr vitt haza, mindvégig biztonságban. Köszi, ez tényleg jó szolgáltatás!"
"Pénteken a barátnőimmel buliztunk. Az este sokáig pörgős volt, aztán úgy három felé leült az egész. Hívtam a sofőröm, akik kb 20 perc alatt meg is érkeztek és biztonságosan hazavittek."
"Visegrádon tartottuk a lagzinkat, és fontos volt, hogy a násznép biztonságosan hazajusson az esküvőnkről. Nem akartuk, hogy az esküvőnk napjához egy baleset kapcsolódjon. Ezért bíztuk meg a Sofőröm sofőrszolgálatot, hogy a násznép elfáradt tagjait vezessék haza biztonságosan. Már a meghívó mellékletébe is beírtuk, hogy az esküvő miatt a vendégeink kedvezményt kapnak egy sofőrszolgálatnál, nehogy valakinek eszébe jusson ittasan vezetni. Jó volt, hogy amikor a legtöbben dőltek ki, mindig volt ott két-három sofőr, hogy ne kelljen várni."
"Évekig kerestem, majd megtaláltam, és azóta is építem-szépítem eredeti állapotú M szériás E46-osomat. Csak olyan sofőrszolgálat jöhetett szóba, aminek van felelősségbiztosítása. Még így is féltem, mert mint említettem, nem tucatautóm van. Amint a Sofőröm sofőrje megérkezett és beült az autómba, megnyugodtam. Meg sem kérdezte, hogy most mi van az automata váltóval, hanem egyszerűen sebességbe tette és ment. Puhán, szépen. Mindenkinek csak ajánlani tudom."
"Egészen jól csináljátok gyerekek! Kösz, legközelebb is veletek! :-)"

Facebook

Amióta Magyarországon az ittas gépkocsivezetőkkel szemben a zéró tolerancia érvényesül, nem érdemes kockáztatni: aki alkoholt fogyasztott, aznap már ne üljön volán mögé. Azt eddig is tudta mindenki, hogy a szeszes italok fogyasztása csökkenti a figyelmet, meghosszabbítja a reakcióidőt, és ráadásul a veszélyérzetet is elnyomja - talán ezért is gondolják egy-egy adott pillanatban sokan, hogy az az elfogyasztott korsó sör, pohár bor vagy kupica pálinka semmiképpen nem csökkenti a vezetői készségeket. PEDIG DE! (- ahogy Boborján mondaná). A magasra szabott büntetési tételek azokat is - legalább képletes értelemben - kijózanították, akiket eddig az nem tartott vissza, hogy baleset okozásával mások testi épségét veszélyeztethetik. Mára egyre többen átérzik ezt a felelősséget, ezért az ittas vezetés helyett a sofőrsegélyt választják: nem kell kocsijukat a helyszínen hagyni, nem kell taxit hívni: a sofőrszolgálat lényege éppen az, hogy a megrendelő saját kocsijával juthat haza (vagy más kívánt helyszínre) - a hívott professzionális pilóta biztonságosan vezeti oda a kocsit, ahová a kedves kuncsaft kéri. Másnap nem kell kótyagos fejjel azon tűnődni, vajon melyik kocsma előtt parkol az autónk.
Azt kérdezed, hogy ki a világ legjobb sofőrje? Vagy azt, hogy vajon kicsoda-micsoda The Stig? Ne is kérdezd :) Kétségtelen, hogy az autózásért és autókért rajongók számára az egyik legnagyobb rejtély, hogy kicsoda az a profi gépkocsivezető, aki a Top Gear autós műsorban teszteli a kocsikat. Legnagyobb bánatunkra a titkot a Google Street View sem fedi fel, de őnála közelebb aligha kerülhet bárki is a fehér ruhás szellempilótához. Ámde van jó hírünk is a szofőrszolgálati weboldal budapesti és vidéki olvasói számára: mostantól bárki a Top Gear című autós műsor pilótájának nyomába eredhet a Google Street View-n: a stáb automatikus felvételeket készítő autója rögzítette a felvételeket a világ legismertebb ismeretlen versenyzőjéről. A Street View szenzációs felvételei a Top Gear tesztpályáján készültek. Az autós műsor pilótája The Stig egy Mercedes-Benz SLS AMG Black-et vezetett, miközben a Street View sofőrje megpróbált lépést tartani vele az elhagyott kifutópályán. Aki nem tudná: a Top Gear tesztpályája annak a speciális Street View gyűjteménynek a legújabb darabja, melynek elsősorban az autósport-rajongók és a SOFŐRÖM szolgáltatását igénybe vevők örülhetnek. A különleges helyszínek között egy ideje már látható és körbeautózható a Forma–1-es olasz nagydíj monzai pályája, és a kaliforniai Laguna Seca versenypálya is. Tanulság: nem kell ahhoz profi gépkocsivezetőnek lenni, hogy részt vegyünk ilyen mulatságokban. Elég, ha Budapesten a sofőrsegély szolgálat non-stop ügyeletét hívjuk telefonon.
Nem csupán a mindenki által ismertek... Washington államban egy 28-30 év körüli gépkocsivezető például szokatlan módon szenvedett súlyos sérülést. A történteket egy kertvárosi házban élő család tagjainak az elbeszéléséből ismerjük. 2014. január 25-én hajnali egy órakor az ott élő Donald Wilkes arra ébredt, hogy a házuk valamitől remegni kezdett. Nyomban felébresztette családja tagjait, akikkek kirohant az utcára. Ugyanis földrengésre gyanakodtak. Ám a földkéreg mozgásáról szó sem volt, kertvárosi házuk előtt egy erősen füstölő Wrangler dzsipp állt kitört ablakokkal, megrongálódott tetővel. Műszerfala is leszakadt és az utastér bal oldala vértől volt lucskos.... "Az egész utcát beborította a sűrű füst. Még járt a kocsi motorja, így a fiam odaugrott, hogy leállítsa, ekkor vette észre, hogy az illetőnek hiányzik egyik kézfeje." - mondta el a helyszínre érkező rendőröknek a férfi. "A 28-30 év körüli, erős testalkatú sofőr meg sem mozdult, csak nyöszörgött: Istenem! Istenem!" Wilkesék szorítókötést tetteka csonkra; a perceken belül a helyszínre érkező mentősök szerint ezzel megmentették a pilóta életét. Később megtalálták a férfi kézfejét - félutcányira hevert a járda mellett, összeroncsolódva. A robbanásra gyanakodó rendőrök kihívták a tűzszerészeket, akik az autóban több robbanószert találtak. Nem tudni, a dzsipp mit keresett a hajnali órán gyanús robbanószerekkel a kertvárosban, s azt sem, pontosan mi és miért robbant fel a sofőr kezében.
A cég illetékesei úgy tervezték, hogy a Volkswagen már januárban bemutatja a következő generációs Phaeton előtanulmányát, ám erről, nem tudni pontosan, mi okból, végül letettek. A cég belső köreiből kiszivárogtatott információk szerint alighanem azért, mert még túlságosan távoli a sorozatgyártás. Szakértők szerint jobb volna igyekezniük, hiszen a Phaetont 2002-ben vezették be: a hosszú életciklus a luxusautók piacán nem megbocsáthatatlan vétek, csakhogy időközben minden versenytárs megújult, és a tíz évvel ezelőtti technológiákkal a 2007-es és 2010-es frissítések ellenére sem rúghat már labdába a most futó verzió. A kiszivárgott hírek szerint a mostaninál jelentős méreteket - 5,06, illetve 5,18 méter - is meghaladja a következő modell, ám mivel karosszériája teljes egészében alumíniumból készül, az új óriásautó össztömege nem haladja meg a mostanit. Áráról még pletykák sem szivárogtak ki.
A Föld kőolajkészletei - tudjuk - végesek, ezért a szakma legjobbjai hosszabb ideje készítenek felméréseket arra nézvést, mikor fogy el a a földtörténeti karbon-korból fennmaradt és a benzin alapanyagául szolgáló kőolaj. Ám ezek a tanulmányok mintha mindig olyan eredményre vezetnének, hogy még ötven-hatvan évre van elegendő tartalék bolygónk mélyén. Egy mostanában a Shell szakemeberei részéről közzétett anyagban az áll, hogy "2070-re a személygépkocsi-piacról gyakorlatilag teljesen eltűnnek a kőolaj alapú üzemanyagok." Eszerint mindössze ötvenhat esztendő van hátra... A Shell az elektromos gépkocsik helyett a hidrogén meghajtású autókban látja a jövőt: a tanulmányban az áll, hogy az évszázad végére a hidrogén alkalmazását lehetővé tevő infrastruktúra fejlődése kiszorítja a fosszilis energiahordozókat.


További cikkeink:
Budapest Sofőrsegély
Autós hírek